AQUARES

Veiksmīgi noritējusi pirmā publiskā sanāksme

2019.gada 10.oktobrī Latvijas Universitātes dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Jelgavas iela 1, 324.auditorijā AQUARES projekta ietvaros veiksmīgi noritējusi pirmā publiskā sanāksme “Ūdens atkārota izmantošana, aktualitāte, politika, zaļie risinājumi”.

Sanāksmi atklāja biedrības “Baltijas krasti” valdes priekšsēdētāja Līga Brūniņa. Sanāksme norisinājās trīs sesijās. Pirmajā sesijā  AQUARES projekta vadītājs Aldis Kasakovskis un komunikācijas eksperte Liene Rubina prezentēja prezentāciju “Ūdens resursu ilgtspējīga atkārtota izmantošana – aktualitāte, izaicinājumi, politikas veicināšanas iespējas”. Nākamā prezentācijā  “Reģionālā un valstu politika ūdens atkārtotai izmantošanai un monitoringa praksei” tika runāts par ūdens atkārtotas izmantošanas aktualitāti, kā par ūdens atkārtotas izmantošanas ekonomisko un finansiālo ilgtspēju. Pirmo sesiju noslēdza vieslektors Donatas Pupienas no Viļņas Universitātes, kas prezentēja par aktualitātēm Lietuvā saistībās ar ūdens resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Sanāksmes otro sesiju atklāja otrs sanāksmes vieslektors Ilya Buynevich no Temple universitātes ar prezentāciju par lietusūdens apsaimniekošanu un zaļajiem risinājumiem Filadelfijas pilsētā. Eksperts prezentēja praktiskus un efektīvus infrastruktūras risinājumus ilgtspējīgai lietus ūdens pārvaldībai. Sesijas otro prezentāciju prezentēja ekspertes Līga Brūniņa un Elīna Konstantinova, kuras apmeklētājus iepazīstināja klātesošos ar ilgtspējīga vides plānošanu un projektu īstenošanu. Sanāksmes pēdējā trešā sesijā vieslektors Ilya Buynevich prezentēja divas prezentācijas par piekrastes ģeoloģiskajiem procesiem, kā arī par iespējamām dzeramā ūdens problēmām saistībā ar to, ka sāļūdens var iespiesties dziļāk sauszemes slāņos un līdz ar to arī gruntsūdeņos. Šīs prezentācijas bija īpaši interesantas piekrastes ģeoloģijas un hidroloģijas studentiem.

Kopumā sanāksmi apmeklēja 49 dalībnieki, no kuriem vairāk kā puse bija studenti, bet otra puse dažādu nozaru un institūciju pārstāvji.

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES