AQUARES

Starpreģionālais seminārs par ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģijām

2019.gada 27. un 28. martā Milānā norisinājās starpreģionālais seminārs „Ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģijas” par ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģijām.

Seminārs „Ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģijas”, kuru mērķis bija identificēt dzīvotspējīgas stratēģijas, lai kontrolētu atkārtoti izmantota ūdens izmantošanu un ierobežotu neefektīvu izmantošanu. Diskusiju tēmas bija – tehniskās problēmas un zinātniskā nenoteiktība: šķēršļi ūdens atkārtotai izmantošanai apūdeņošanā; atbilstošu tehnoloģiju identifikācija un optimizācija.

Semināra gaitā tika pētīts, kā vislabāk veicināt Eiropas finansēšanas instrumentus izmantošanu un ierosināt dialogu, lai risinātu ūdens atkārtotas izmantošanas pārvaldības jomā.

Semināra beigās dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Milānas-Nosedo NAI, kas ir viena no labākajām Itālijas un Eiropas praksēm.

Sanāksmē piedalījās visi projekta partneri, sākot ar projekta vadošo partneri Mursijas reģionālā pārvalde, ūdens, lauksaimniecības, lopkopības, zivsaimniecības un ūdenssaimniecības ministrija (Spānija), Eiropas Vidusjūras Ūdens institūta fonds (Spānija),  Oldenburgas un Austrumu Firsas ūdens padome (Vācija), Parubicas reģiona reģionālās attīstības aģentūra (Čehija), Vides un enerģētikas ministrija, Ūdens īpašais sekretariāts (Grieķija), Lombardijas Vides fonds (Itālija), Enerģētikas un ūdens aģentūra (Malta), Biedrība “Baltijas krasti” (Latvija), Lodzkie reģions (Polija) un Trebnje pašvaldība (Slovēnija).

Prezentācijas pieejamas rakstot uz e-pastu: info@baltijaskrasti.lv

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES