AQUARES

Intervija Latvijas radio LR4 un publikācija presē

 

Latvijas radio stacijā LR4 raidījumā “Noasa šķirsts” jeb “Noev Kovceg” biedrības “Baltijas krasti” eksperte Līga Brūniņa sniedza interviju par ūdens atkārtotu izmantošanu un labās prakses piemēriem Latvijā.

Intervijas ieraksts pieejams LR4 raidījumā “Noev Kovceg“, laikā 15:08 šeit: https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2020&m=5&d=23

 

Laikrakstā Ziemeļlatvija publicēts raksts Latvijas labie piemēri ūdens atkārtotai izmantošanai.

Raksts pieejams šeit: https://www.ziemellatvija.lv/bizness/latvijas-labie-piemeri-udens-atkartotai-izmantosanai-148689

 

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES