AQUARES

Tirgus izpēte par dokumenta izstrādi / Market Research for the development of the document

Paziņojam, ka biedrības “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā tirgus izpētē “Dokumenta “EU-28 input paper for the evaluation of water reuse technologies and practices across different sectors in non-partnership EU countries” izstrāde AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) A1.3 aktivitātes ietvaros”, pēc 2019.gada 1.marta veiktās tirgus izpētes piedāvājuma izvērtēšanas par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam INNOVELA SPRL.

 

Projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) ietvaros tiek veikta tirgus izpēte –

“Dokumenta “EU-28 input paper for the evaluation of water reuse technologies and practices across different sectors in non-partnership EU countries” izstrāde AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) A1.3 aktivitātes ietvaros”

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2019.gada 28.februāris

Piedāvājuma iesniegšana sūtot uz epastu: info@baltijaskrasti.lv

____________________________________________________________________

We announce that within Association “Baltic Coasts” Reg. no. 40008116782 market research “Development of the document “EU-28 input paper for the evaluation of water reuse technologies and practices across different sectors in non-partnership EU countries” within the project “AQUARES – Water reuse policies advancement for resource efficient European regions” (No. PGI05592) A1.3.activity.” after 1st March 2019 tender offer evaluation the winner is recognized and the contract award for undertaking the deliverable goes to INNOVELA SPRL offer.

 

Within the scope of the INTERREG EUROPE project “AQUARES – Water reuse policies advancement for resource efficient European regions” (No. PGI05592 ) is carried out market research –

“Development of the document “EU-28 input paper for the evaluation of water reuse technologies and practices across different sectors in non-partnership EU countries” within the project “AQUARES – Water reuse policies advancement for resource efficient European regions” (No. PGI05592 ) A1.3.activity.”

The deadline for submitting offer: Thursday 28th February 2019

Submit your offer by sending it to email: info@baltijaskrasti.lv

 

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES