AQUARES

Projekta komunikācijas plāns un brošūra

Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros apstiprinātā projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” ((PGI05592) “Water reuse policies advancement for resource efficient European regions”) ietvaros izstrādāti pirmie komunikācijas materiāli.

 

AQUARES projekta ietvaros ir izstrādās komunikāciju plāns, kas ir pamatdokuments AQUARES projekta veiksmīgai ieviešanai un palīdzēs standartizēt, un efektīvāk koordinēt komunikācijas pasākumus, lai sasniegtu projekta mērķus.

 

Izstrādāta AQUARES projekta brošūra.

Brošūra angļu valodā pieejama ŠEIT.

Brošūra latviešu valodā pieejama ŠEIT.

 

AQUARES projekta ietvaros ir izstrādās projekta posteris.

Angļu valodā pieejams ŠEIT.

Latviešu valodā pieejams ŠEIT.

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES