PLASTECO

PLASTECO

Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai

Projekta nosaukums

 

Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai / Supporting EU regions to curb plastics waste and littering

 

Projekta saīsinājums

 

PLASTECO

 

Projekta numurs

 

PGI06169

 

Joma Vide un resursu efektivitāte, plastmasas atkritumu ilgtspējīga apsaimniekošana, plastmasa atkritumu samazināšana, pārstrāde un atkārtota izmantošana, aprites ekonomika, plastmasas resursu ilgtspējīgas izmantošanas politika

 

Norises laiks 2019.gada 1.augusts – 2023.gada 31.jūlijs

 

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība Eiropas reģionālās attīstības fonds

Programma INTERREG EUROPE – Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) programma

 

Kopējais budžets

 

 1,610,258.00 EUR

 

Projekta partneri Vadošais partneris:

1.       Grieķija – Rethymno pašvaldība (Municipality of Rethymno0

Sadarbības partneri:

2.       Bulgārija – Stara Zagora reģionālā ekonomiskās attīstības aģentūra (Stara Zagora Regional Economic Development Agency)

3.       Rumānija – Bukarestes-Ilfovas reģionālās attīstības aģentūra (Bucharest-Ilfov Regional Development Agency)

4.       Austrija – Štīrijas provinces valdība (Styrian Provincial Government)

5.       Itālija –  Lombardijas reģions (Lombardy Region)

6.       Francija – Auvergne-Rhône-Alpes Enerģētikas Vides aģentūra (Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment Agency)

7.       Vācija –  Bavārijas Vides tehnoloģiju klasteris (Cluster of Environmental Technologies Bavaria)

8.       Latvija – Biedrība “Baltijas krasti” (Association Baltic Coasts)

 

Plaši izplatītais plastmasas piesārņojums prasa efektīvu ES reģionu reakciju, lai risinātu pieaugošās vides un veselības problēmas. PLASTECO saskaņā ar “Eiropas stratēģiju plastmasai aprites ekonomikā” atbalstīs iesaistītās teritorijas veikt nepieciešamos pasākumus pārejai uz “jauno plastmasas ekonomiku”. Projekta uzmanības centrā būs sasniegumi atkritumu apsaimniekošanā, vienreiz lietojamu plastmasu izskaušana un izaugsmes stimulēšana, izmantojot ekoinovācijas. PLASTECO projekts attiecās uz tādām jomām kā attieksies uz atkritumu apsaimniekošana, publisko iepirkumu, finansējumu / investīcijām, otrreizējām izejvielām un izpratnes veicināšanu.

 

MĒRĶIS

PLASTECO atbalstīs 8 partnerus no 8 ES valstīm, kopīgi apgūstot politikas un apmainoties ar pieredzi, lai veicinātu ES plastmasas stratēģijas ieviešanu un sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus vides aizsardzības, resursu efektivitātes palielināšanas, ietekmes uz veselību mazināšanā un inovācijas veicināšana.

PLASTECO partneriem un galvenajām ieinteresētajām personām ļaus:

  • novērtēt pašreizējo situāciju, potenciālu un šķēršļus;
  • noteikt ilgtspējīgas izaugsmes veidus plastmasas vērtību ķēdēs;
  • izstrādāt un ieviest jaunus politikas pasākumus.

 

PAREDZAMĀ IETEKME

PLASTECO projekta ieviešanas laikā tiks veikts:

  • Palielināta kapacitāte par 180 valsts pārvaldes iestāžu darbinieku, lai efektīvi atbalstītu jaunas izaugsmes trajektorijas un enerģētikas drošību;
  • Lai atbalstītu projektus par plastmasas atkārtotu izmantošanu, ekoinovācijām un alternatīvām tehnoloģijām un projektiem tiks veicināts apgūt 19 miljoni eiro;
  • Plašāka plastmasas ražotāju un patērētāju / sabiedrības izpratne un vienprātības veidošana.

 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

  • 8 rīcības plāni, lai uzlabotu izvēlēto politiku, pozitīvi ietekmējot vadošās iestādes un ieinteresētās puses;
  • 4 starpreģionu semināri, 2 mācību vizītes un 2 kopīgas politikas plānošanas un stratēģiskās pārskatīšanas procedūras, lai sekmētu resursu palielināšanu starp partneriem un ieinteresētajām pusēm;
  • 3 kopīgi tematiski pētījumi par teritoriālajām vajadzībām un labo praksi.

 

 

Seko PLASTECO projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/plasteco/

    facebook.com/plastecointerreg/

 twitter.com/PLASTECO2

 linkedin.com/company/plasteco

https://www.youtube.com/channel/UCzKe0J4X8Bvhy84mFTRNIjw?view_as=subscriber