PLASTECO

Tirgus izpēte par dokumenta izstrādi / Market Research for the development of the document

Paziņojam, ka biedrības “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā tirgus izpētē lai sagatavotu sekojošus nodevumus:

  1. Metodiskais ietvars, lai identificētu pasākumus plastmasas atkritumu piesārņojuma ūdenī mazināšanai un atvieglotu atkritumu savākšanu.
  2. Ziņojums par pasākumiem plastmasas atkritumu piesārņojuma ūdenī mazināšanai un atkritumu savākšanas atvieglošanai.

Projekta PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (PGI06169)  A1.3 aktivitātes “Pasākumu identificēšana plastmasas atkritumu piesārņojuma ūdenī mazināšanai un atkritumu savākšanas atvieglošanai” ietvaros. Pēc 2019.gada 8.novembra veiktās saņemto tirgus izpētes piedāvājumu izvērtēšanas par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam to INNOVELA SPRL.

 

Projekta PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (PGI06169) ietvaros tiek veikta tirgus izpēte, lai sagatavotu sekojošus nodevumus:

  1. Metodiskais ietvars, lai identificētu pasākumus plastmasas atkritumu piesārņojuma ūdenī mazināšanai un atvieglotu atkritumu savākšanu.
  2. Ziņojums par pasākumiem plastmasas atkritumu piesārņojuma ūdenī mazināšanai un atkritumu savākšanas atvieglošanai.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2019.gada 5. novembris

Piedāvājuma iesniegšana sūtot uz e-pastu: info@baltijaskrasti.lv

 

__________________________________________________________________

We announce that within Association “Baltic Coasts” Reg. no. 40008116782 market research research to the development of following deliverables:

  1. Methodological framework for the identification of measures on how to curb aquatic litter and facilitate clean-up efforts
  2. Report on measures to curb aquatic litter and facilitate clean-up efforts

within the project PLASTECO A1.3 activities “Identification of measures to curb aquatic litter and facilitate clean-up efforts” after 8th November 2019 received tender offer evaluation the winner is recognized and the award of contract is assigned to INNOVELA SPRL.

 

Within the scope of the INTERREG EUROPE project “PLASTECO – Supporting EU regions to curb plastics waste and littering” (PGI06169) (here and after – PLASTECO) is carried out market research to the development of following deliverables:

  1. Methodological framework for the identification of measures on how to curb aquatic litter and facilitate clean-up efforts
  2. Report on measures to curb aquatic litter and facilitate clean-up efforts

within the project PLASTECO A1.3 activities “Identification of measures to curb aquatic litter and facilitate clean-up efforts”

The deadline for submitting offer: Tuesday 5th of November 2019

Submit your offer by sending it to email: info@baltijaskrasti.lv

 

 

Projekts PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (PGI06169) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

Seko PLASTECO projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/plasteco/

    facebook.com/plastecointerreg/

 twitter.com/PLASTECO2

 linkedin.com/company/plasteco

https://www.youtube.com/channel/UCzKe0J4X8Bvhy84mFTRNIjw?view_as=subscriber