PLASTECO

Tirgus izpēte par datu un informācijas vākšanu un analīzi / Market Research for the development of the document

Paziņojam, ka biedrības “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā tirgus izpētē “Datu un informācijas vākšana un analīze PLASTECO projekta “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (Nr. PGI06169)” ietvaros, pēc 2020.gada 22.janvāra veiktās tirgus izpētes piedāvājumu izvērtēšanas par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Biedrība “Misiņa bibliotēkas Atbalsta biedrība”.

 

Projekta PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (PGI06169) ietvaros tiek veikta tirgus izpēte Datu un informācijas vākšana un analīze PLASTECO projekta ietvaros.

Lai saņemtu tirgus izpētes nolikuma dokumentāciju, sūtiet pieprasījumu uz info@baltijaskrasti.lv ar norādi PLASTECO Datu un informācijas vākšana un analīze.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2020.gada 20.  janvāris

Piedāvājuma iesniegšana sūtot uz e-pastu: info@baltijaskrasti.lv

 

____________________________________________________________________________________

We announce that in the context of the Association “Baltic Coasts” Reg. no. 40008116782 market research “Data and information gathering”, within the scope of the INTERREG EUROPE project “PLASTECO – Supporting EU regions to curb plastics waste and littering” (PGI06169), the tender offer evaluation took place on 22 January 2020. The contract was awarded to the winner of the tender competition, the organisation “Misiņa bibliotēkas Atbalsta biedrība”.

 

Within the scope of the INTERREG EUROPE project “PLASTECO – Supporting EU regions to curb plastics waste and littering” (PGI06169) (here and after – PLASTECO) is carried out market research for data and information gathering necessary for PLATECO project implementation.

To receive market research regulations documentation, send request to info@baltijaskrasti.lv with reference PLASTECO Data and information gathering.

The deadline for submitting offer: Monday 20th January 2020

Submit your offer by sending it to email: info@baltijaskrasti.lv

 

 

Projekts PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (PGI06169) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

Seko PLASTECO projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/plasteco/

    facebook.com/plastecointerreg/

 twitter.com/PLASTECO2

 linkedin.com/company/plasteco

https://www.youtube.com/channel/UCzKe0J4X8Bvhy84mFTRNIjw?view_as=subscriber