PLASTECO

Iznācis pirmais PLASTECO projekta ziņotājs

Pirmajā PLASTECO projekta ziņotājs lasi par PLASTECO projekta atklāšanas sanāksmi, jaunumiem projekta ieviešanas gaitā un plānotajām aktivitātēm.

 

Plašais dabas piesārņojums ar plastmasas atkritumiem pieprasa ES reģionu rīcību, lai risinātu šī piesārņojuma radītās aizvien pieaugošās sabiedrības veselības problēmas un ietekmi uz vidi. PLASTECO projekta mērķis ir atbalstīt projektā pārstāvētos reģionus pieredzes apmaiņā, veicināt ES plastmasas stratēģijas nosacījumu īstenošanu, un sasniegt izvirzītos mērķus vides aizsardzības, resursu efektivitātes palielināšanas, ietekmes uz veselību samazināšanas un inovatīvu risinājumu veicināšanā.

 

PLASTECO Ziņotājs angļu valodā ŠEIT

PLASTECO Ziņotājs latviešu valodā ŠEIT

 

Projekts PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (PGI06169) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

Seko PLASTECO projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/plasteco/

    facebook.com/plastecointerreg/

 twitter.com/PLASTECO2

 linkedin.com/company/plasteco

https://www.youtube.com/channel/UCzKe0J4X8Bvhy84mFTRNIjw?view_as=subscriber