PLASTECO

Projekta komunikācijas plāns un brošūra

Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros apstiprinātā projekta Projekts PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (PGI06169) ietvaros izstrādāti pirmie komunikācijas materiāli.

PLASTECO projekta ietvaros ir izstrādās komunikāciju plāns, kas ir pamatdokuments PLASTECO projekta veiksmīgai ieviešanai un palīdzēs standartizēt, un efektīvāk koordinēt komunikācijas pasākumus, lai sasniegtu projekta mērķus.

 

Izstrādāta PLASTECO projekta brošūra.

Brošūra angļu valodā pieejama ŠEIT.

Brošūra latviešu valodā pieejama ŠEIT.

 

PLASTECO projekta ietvaros ir izstrādās projekta posteris pieejams ŠEIT.

 

Projekts PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (PGI06169) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

Seko PLASTECO projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/plasteco/

    facebook.com/plastecointerreg/

 twitter.com/PLASTECO2

 linkedin.com/company/plasteco

https://www.youtube.com/channel/UCzKe0J4X8Bvhy84mFTRNIjw?view_as=subscriber