PROJEKTI

Biedrībā “Baltijas krasti” kopš darbības sākuma īstenoti vairāk nekā 20 nacionāla un starptautiska mēroga projekti. Aicinām izzināt šobrīd aktuālos biedrības projektus un iesaistīties to aktivitātēs!