PAR MUMS

Biedrība Baltijas krasti dibināta 2007. gadā, apvienojot dažādu jomu kvalificētus speciālistus, zinātniekus un ekspertus, veidojot daudzpusīgu, savstarpēji papildinošu komandu. Biedrības Baltijas krasti darbība ir saistīta ar visaptverošu vides sfēru, vienlaikus akcentējot gan zinātniski pētniecisko, gan praktisko darbību.

Biedrības Baltijas krasti, galvenās darbības sfēras, īstenojot gan valsts un pašvaldību, gan Eiropas Savienības finansētos projektus, ir saistītas ar:

  • Ekosistēmām un to sniegtajiem pakalpojumiem;
  • Dabas resursu ekonomisko novērtējumu
  • Bioloģisko daudzveidību;
  • Klimatu un resursu politiku;
  • Piekrastes eroziju un integrētu piekrastes plānošanu;
  • Atbalstu politikas veidotājiem lēmumu pieņemšanai un sociālā dialoga veidošanai apkārtējās vides jautājumos.