Karostas kanāla sanācijas darbi

Karostas kanāla sanācijas darbi

 

 

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekts “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi”

 

Projekta nosaukums “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi”
Joma Klimata pārmaiņas, HELCOM, piesārņojuma attīrīšana, kultūrvēsturiskais mantojums, sabiedrības veselība, vēsturiskais piesārņojums, zinātniskie pētījumi
Norises laiks 2021. gada septembris – 2023. gada decembris
Projektu līdzfinansē Norvēģijas finanšu instruments
Projekta partneri Vadošais partneris:

1. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde

Sadarbības partneri:

2. Norvēģijas ūdens pētījumu institūts (NIVA)

3. Biedrība “Baltijas krasti”

Kopējais budžets 5 117 647,05 EUR
Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums 4 350 000,00 EUR
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes līdzfinansējums 767 647,05 EUR

Projekta “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” mērķis ir samazināt Karostas kanāla vēsturiski piesārņoto nogulumu negatīvo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli. Mērķa sasniegšanai sanācijas darbu ietvaros no kanāla gultnes tiks izņemti likumdošanas normām neatbilstoši nogulumi 202 247 m3, kuros ir ieslēgtas 400 t bīstamās ķīmiskās vielas. Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 117 647,05 EUR, no kurām 4 350 000,00 EUR ir Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums.

Īstenojot Projektu, ieguvēja būs visa sabiedrība, jo tiks veicināti Helsinku komisijas (HELCOM) Baltijas jūras Rīcības plāna mērķi un rīcību sasniegšana – atjaunot Baltijas jūras labu ekoloģisko stāvokli – nodrošināta jūras ekoloģiskā daudzveidība un dinamika, tīrība, veselība un produktivitāte jūrai raksturīgajos apstākļos, kur jūras vide tiek izmantota ilgtspējīgi, saglabājot jūras ūdeņu izmantošanas potenciālu šai un turpmākajām paaudzēm. Projekta rezultāta Liepājas pilsētas iedzīvotāji turpmāk netiks pakļauti vēsturiskā piesārņojuma iedarbības riskam un tiks būtiski uzlabots jūras ekoloģiskais stāvoklis un apkārtējās vides kvalitāte.

Seko projekta aktivitātēm:

https://www.facebook.com/LiepajasSEZ

https://liepaja-sez.lv/lv

Strādājam kopā zaļai Eiropai
Projekts norisinās ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”  finansiālu atbalstu projekta Nr. NFI/AK/02 “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ietvaros.