Karostas kanāla sanācijas darbi

Norisināsies projekta noslēguma seminārs

15.decembrī norisināsies projekta Nr. NFI/AK/02 “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” noslēguma seminārs.
Semināra laikā atskatīsimies uz projekta rezultātiem un paveikto Karostas kanāla vides uzlabošanā, kā arī paneļdiskusijā ar citiem nozares ekspertiem iezīmēsim nākotnes perspektīvas vēsturiski piesārņoto vietu sanācijā un ar to saistīto problēmu risināšanā.
Semināram iespējams pieslēgties attālināti reģistrējoties: https://forms.gle/MSofaxEh1rQa2Whu9
Semināra programma:
14:00 – 15:35 Projekta “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” partneru prezentācijas, atskats uz paveikto, rezultātiem un nākotnes plāniem
15:35-15:45 Pauze
15:45 – 16:45 Paneļdiskusija ‘’Vēsturiski piesārņoto vietu pārvaldības problemātika, iespējamie risinājumi un turpmākā rīcība’’
16:45 – 17:00 Semināra daļas noslēgums, dokumentālās īsfilmas ‘’Personas kods: Karostas kanāls’’ 3. daļas prezentācija
“Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros. Projekta mērķis ir samazināt Karostas kanāla vēsturiski piesārņoto nogulumu negatīvo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli. Mērķa sasniegšanai sanācijas darbu ietvaros no kanāla gultnes tiks izņemti likumdošanas normām neatbilstoši nogulumi 202 247 m3, kuros ir ieslēgtas 400 t bīstamās ķīmiskās vielas.