Karostas kanāla sanācijas darbi

Aizvadīta dabas daudzveidības un vides kvalitātes izzināšanai veltīta ekskursija Liepājā

11. augusta pēcpusdienā Norvēģijas finanšu instrumenta finansētā projekta Nr. NFI/AK/02 “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ietvaros tika aizvadīta pētnieciska ekskursija maršrutā no Karostas kanāla līdz Liepājas ezeram. Pasākumu vadīja un ar savām zināšanām hidroekoloģijas pētniecībā dalījās Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētniece Inta Deimantovica.

💧 Pasākuma dalībnieki varēja izmēģināt mikroplastmasas piesārņojuma meklēšanu pludmales smiltīs, Liepājas ezera pH un ūdens caurredzamības noteikšanu kā arī ieraudzīt Liepājas ezerā mītošo zooplanktonu. Dalībnieki tika aicināti aizdomāties par vēsturiskā piesārņojuma un nepārdomātu rīcību ietekmi uz šo ūdensobjektu kvalitāti, kā arī veidus, kā mēs no šādām pagātnes kļūdām varam izvairīties nākotnē.
Paldies visiem dalībniekiem par jūsu zinātkāri!
Strādājam kopā zaļai Eiropai!
Projekts norisinās ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”  finansiālu atbalstu projekta Nr. NFI/AK/02 “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ietvaros.