Karostas kanāla sanācijas darbi

Cenu aptauja par īsfilmu izveidi

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programma “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” projekta Nr. NFI/AK/02 “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ietvaros tiek veikta  cenu aptauja  par īsfilmu izveidi Nr. BK/KKS/2022/1. Nolikumu iespējams saņemt arī rakstot pieprasījumu uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2022.gada 3.marts

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 15:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: sūtot uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai iesniegtu fiziski parakstītu Maskavas ielā 127 ar pasta starpniecību vai pašrocīgi.