Karostas kanāla sanācijas darbi

Aizvadīta 2. informatīvā kampaņa “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” projekta ietvaros

27. aprīļa rītā gandrīz 100 cilvēku pulcējās kopā pie Karostas manēžas, lai dotos uz Karostas zemūdeņu angāru, kur tika aizvadīta kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma izzināšanai veltīta informatīvā diena un ekskursija. Ekskursijas stāstnieka lomu uzņēmās liepājnieks un Karostas pētnieks Juris Raķis, kurš informatīvās dienas dalībniekus tuvāk iepazīstināja ar teritorijā esošo objektu vēsturi un sanācijas darbu nozīmi kanāla un jūras ekosistēmu atjaunošanā. Karostas zemūdeņu angārā, kas parasti apmeklētājiem nav pieejams, tika atskaņota dokumentālā īsfilma “Personas kods – Karostas kanāls, kultūrvēsturiskais un dabas mantojums” un pirmo reizi publikai prezentēts informatīvais buklets, kurā ne tikai sniegta informācija par Karostas vēsturi un attīstību, bet arī skaidrota sanācijas darbu nozīme vides kvalitātes uzlabošanā un piesārņojuma riska mazināšanā.

Pasākuma ietvaros, apmeklētājiem bija iespēja ar zvejas kuģīti Silje izbraukt ekskursijā līdz darbu norises vietai un apskatīt sanācijas darbus iespējami tuvāk.

Karostas kanāla sanācijas darbi tiek veikti projekta “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ietvaros, kura mērķis ir samazināt Karostas kanāla vēsturiski piesārņoto nogulumu negatīvo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli. Mērķa sasniegšanai sanācijas darbu ietvaros no kanāla gultnes tiks izņemti likumdošanas normām neatbilstoši nogulumi 202 247 m3, kuros ir ieslēgtas 400 t bīstamās ķīmiskās vielas.

Par Karostas kanāla sanācijas darbu izpildi rūpējas uzņēmums ‘’Eko Osta’’ SIA, kas attīrīšanas darbus uzsākuši 2023. gada aprīļa sākumā.

Īstenojot projektu, ieguvēja būs visa sabiedrība, jo tiks veicināti Helsinku komisijas (HELCOM) Baltijas jūras Rīcības plāna mērķi un rīcību sasniegšana – atjaunot Baltijas jūras labu ekoloģisko stāvokli – nodrošināta jūras ekoloģiskā daudzveidība un dinamika, tīrība, veselība un produktivitāte jūrai raksturīgajos apstākļos, kur jūras vide tiek izmantota ilgtspējīgi, saglabājot jūras ūdeņu izmantošanas potenciālu šai un turpmākajām paaudzēm. Projekta rezultāta Liepājas pilsētas iedzīvotāji turpmāk netiks pakļauti vēsturiskā piesārņojuma iedarbības riskam un tiks būtiski uzlabots jūras ekoloģiskais stāvoklis un apkārtējās vides kvalitāte.

Vairāk par projektu: 

https://www.facebook.com/LiepajasSEZ

http://baltijaskrasti.lv/blog/projekti/karostas-sanacija/  

Infodienas foto atskats

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 117 647,05 EUR, no kurām 4 350 000,00 EUR ir Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums.