PLASTECO

Tirgus izpēte par informācijas un ziņojuma izstrādi

Paziņojam, ka biedrības “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā tirgus izpētē “Informācijas un ziņojuma izstrāde PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (Nr. PGI06169) ietvaros”, pēc 2021. gada 27. decembra tirgus izpētes piedāvājuma vērtēšanas akta sastādīšanas par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Nodibinājumam „Eko forums” Reģ.nr. 40008087214.

 

Projekta PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (Nr. PGI06169) ietvaros tiek veikta tirgus izpēte – Nr. BK/PLASTECO/6 par informācijas un ziņojuma izstrādi izziņas vizītei plastmasas atkritumu attīrīšanai no ūdeņu teritorijām – prakse un iniciatīvas – projekta PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (Nr. PGI06169) ietvaros.

Lai saņemtu tirgus izpētes nolikuma dokumentāciju, sūtiet pieprasījumu uz info@baltijaskrasti.lv.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2021.gada 23. decembris

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00

Piedāvājuma iesniegšana sūtot uz epastu: info@baltijaskrasti.lv

 

Projekts PLASTECO “Atbalsts ES reģioniem plastmasas atkritumu mazināšanai un ierobežošanai” (PGI06169) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

Seko PLASTECO projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/plasteco/

    facebook.com/plastecointerreg/

 twitter.com/PLASTECO2

 linkedin.com/company/plasteco

https://www.youtube.com/channel/UCzKe0J4X8Bvhy84mFTRNIjw?view_as=subscriber