AQUARES

Intervijas Latvijas radio LR1 un LR4

Intervijas Latvijas radio LR1 un LR4

Latvijas radio stacijā LR1 mūsu eksperte Elīna Konstantinova un Latvijas lauksaimniecības universitātes pētniece Linda Grīnberga sniedza interviju par AQUARES projektu un ūdens atkārtotas izmantošanas priekšrocībām un nepieciešamību. Savukārt, Latvijas radio stacijā LR4 eksperte Elīna Konstantinova skaidro par iespējām Latvijā izmantot ūdens resursus atkārtoti.

Raksts un intervijas ieraksts LR1 pieejams šeit: https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/tehnologijas-un-zinatne/latvija-peta-iespejas-izmantot-attiritus-notekudenus-un-lietus-udenus.a339088/

Raksts krievu valodā pieejams šeit: https://rus.lsm.lv/statja/novosti/ekonomika/v-latvii-ischut-sposobi-povtornogo-ispolzovanija-vodi.a339117/

Intervijas ieraksts LR4 pieejams šeit (raidījums Домская площадь 8.36 min, intervija no 3. minūtes 36. sekundes): https://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2019&m=11&d=20

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES