AQUARES

Tirgus izpēte par dokumenta izstrādi / Market Research for the development of the document

Paziņojam, ka biedrības “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā tirgus izpētē “Dokumenta “AQUARES sustainability plan” izstrāde AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) A4.2 aktivitātes “Implementing the sustainability strategy” ietvaros”, pēc 2019.gada 1.augusta veiktās tirgus izpētes piedāvājumu izvērtēšanas par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam TELESIG Ltd.

 

Projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) ietvaros tika veikta tirgus izpēte –

“Dokumenta “AQUARES sustainability plan” izstrāde AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) A4.2 aktivitātes “Implementing the sustainability strategy” ietvaros”

 

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2019.gada 29.jūlijs

Piedāvājuma iesniegšana sūtot uz epastu: info@baltijaskrasti.lv

 

__________________________________________________________________

 

We announce that within Association “Baltic Coasts” Reg. no. 40008116782 market research “Development of the document “AQUARES sustainability plan” within the project “AQUARES – Water reuse policies advancement for resource efficient European regions” (No. PGI05592 ) A4.2.activity “Implementing the sustainability strategy” after 1st of August 2019 tender offer evaluation the winner is recognized and the award of contract is assigned to TELESIG Ltd.

 

Within the scope of the INTERREG EUROPE project “AQUARES – Water reuse policies advancement for resource efficient European regions” (No. PGI05592 ) market research was carried out –

“Development of the document “AQUARES sustainability plan” within the project “AQUARES – Water reuse policies advancement for resource efficient European regions” (No. PGI05592 ) A4.2.activity “Implementing the sustainability strategy”.”

 

The deadline for submitting offer: Thursday 29th July 2019

Submit your offer by sending it to email: info@baltijaskrasti.lv

 

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES