AQUARES

Iznācis piektais AQUARES projekta ziņotājs

Piektajā AQUARES projekta ziņotājā lasi par jaunumiem AQUARES projekta ieviešanas gaitā un plānotajām aktivitātēm, kā arī  ziņas un jaunumus no projekta partneriem.

AQUARES projekta ieviešanas piektajā semestrī projekta partneri ir ieguldījuši darbu, un progresējuši ar pētījumiem par ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģijām un labajiem piemēriem par ūdens atkārtotas izmantošanas iespējām.

Projekta Čehijas partneris RRA PK organizēja pirmo online “Site-visit”, kura laikā tika demonstrēti partnera labās prakses piemēri ūdens atkārtotas izmantošanas jomā.

“AQUARES – Ūdens atkārtotas izmantošanas politikas sekmēšana resursu ziņā efektīviem Eiropas reģioniem” ir INTERREG Europe programmas projekts, kura mērķis ir uzlabot reģionālās attīstība politikas un programmas partneru reģionos, uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti, zaļo izaugsmi un vides efektivitātes pārvaldību ūdens atkārtotas izmantošanas nozarē. Projektā apvienojušies 10 partneri no 9 valstīm, lai panāktu efektīvu ūdens resursu apsaimniekošanu un veicinātu ūdens atkārtotu izmantošanu.

 

AQUARES Ziņotājs angļu valodā ŠEIT

AQUARES Ziņotājs latviešu valodā ŠEIT

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES