AQUARES

Tirgus izpēte par dokumenta izstrādi / Market Research for the development of the document

We announce that within Association “Baltic Coasts” Reg. no. 40008116782 market research Development of the document “Common methodology and peer reviewing tools for the preparation of action plans” within the project “AQUARES – Water reuse policies advancement for resource efficient European regions” (No. PGI05592) A5.1.activity “Joint development of action plans” after 23dr of September 2020 tender offer evaluation the winner is recognized and the award of contract is assigned to EXELIA E.E.

 

 

Within the scope of the INTERREG EUROPE project “AQUARES – Water reuse policies advancement for resource efficient European regions” (No. PGI05592 ) is carried out market research –

Development of the document “Common methodology and peer reviewing tools for the preparation of action plans” within the project “AQUARES – Water reuse policies advancement for resource efficient European regions” (No. PGI05592) A5.1.activity “Joint development of action plans”.

The deadline for submitting offer: Tuesday 22nd September 2020

Submit your offer by sending it to email: info@baltijaskrasti.lv

 

________________________________________________________________________________

Paziņojam, ka biedrības “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā tirgus izpētē “Dokumenta “Common methodology and peer reviewing tools for the preparation of action plans” izstrāde AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) A5.1 aktivitātes “Joint development of action plans” ietvaros”, pēc 2020.gada 23.septembra veiktās tirgus izpētes piedāvājumu izvērtēšanas par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – EXELIA E.E.

 

 

Projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) ietvaros tiek veikta tirgus izpēte –

Dokumenta “Common methodology and peer reviewing tools for the preparation of action plans” izstrāde AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) A5.1 aktivitātes “Joint development of action plans”.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2020.gada 22.septembris

Piedāvājuma iesniegšana sūtot uz epastu: info@baltijaskrasti.lv

 

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES