AQUARES

Iznācis pirmais AQUARES projekta ziņotājs

Pirmajā AQUARES projekta ziņotājs lasi par AQUARES projektu kopumā, jaunumiem projekta ieviešanas gaitā un plānotajām aktivitātēm.

” “AQUARES – Ūdens atkārtotas izmantošanas politikas sekmēšana resursu ziņā efektīviem Eiropas reģioniem” ir INTERREG Europe programmas projekts, kura mērķis ir uzlabot reģionālās attīstība politikas un programmas partneru reģionos, uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti, zaļo izaugsmi un vides efektivitātes pārvaldību ūdens atkārtotas izmantošanas nozarē.

AQUARES projektā apvienojušies 10 partneri no 9 valstīm, lai panāktu efektīvu ūdens resursu apsaimniekošanu ar atkārtotas ūdens izmantošanas pasākumiem. Projekta centieni vērsti uz:

  • Ilgtspējīgu ūdens atkārtotas izmantošanas stratēģiju identificēšanu, lai novērstu neefektīvus ūdens resursu izmantošanas veidus.
  • Ūdensobjektu aizsardzības nodrošināšanu.
  • Labuma gūšana no vēl neapgūtiem ES finansēšanas instrumentiem.
  • Sabiedriskā dialoga veicināšana, vērtīšot uzmanību uz dažādām konfliktējošām interesēm.”

 

AQUARES Ziņotājs angļu valodā ŠEIT

AQUARES Ziņotājs latviešu valodā ŠEIT

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES