AQUARES

Rīgā norisinājies starptautisks seminārs par ūdens atkārtotu izmantošanu

Lai apspriestu, kā veicināt tādu politiku, kas veicina ūdens atkārtotu izmantošanu, biedrība “Baltijas krasti” sadarbībā ar Mursijas reģionālo pārvaldi Spānijā organizēja starptautisku semināru.

Seminārā 17. maijā pulcējās pārstāvji no 8 Eiropas valstīm. Pasākumā tika prezentēts Mursijas reģiona Spānijā labais piemērs ūdens atkārtotas izmantošanas ieviešanā. Ar reģionālās pārvaldes politiku tika panākts, ka Mursijā atkārtoti tiek izmantots līdz pat 98% patērētā ūdens. Tāpat tika apspriesta publiskā sektora ētiskā atbildība ieviest risinājumus ūdens labai pārvaldībai un izzināts, kādi ir veiksmīgākie veidi, kā nodrošināt šo risinājumu ieviešanu. Tika stāstīts arī par projekta AQUARES laikā tika izstrādāto rīku ūdens atkārtotas izmantošanas risinājumu ieviešanai, ņemot vērā to izmaksas, nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu un citus aspektus. Pasākumā tika prezentēti veidi, kā rīks var palīdzēt pašvaldību un citiem publiskā sektora pārstāvjiem.

Tā kā starptautiskajā seminārā piedalījās publiskā sektora pārstāvji un projekta īstenotāji no visas Eiropas (Spānijas, Itālijas, Grieķijas, Vācijas, Polijas, Čehijas, Slovēnijas, Latvijas), seminārā izskanēja dažādi skatījumi par ūdens atkārtotas izmantošanas nozīmi. Latvijā aktuāla tēma semināra kontekstā bija ilgstpējīgu notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumu, tostarp dabā balstītu risinājumu ieviešana pilsētvidē.

Projekta AQUARES galvenie uzdevumi un aktivitātes Latvijā ir bijuši saistīti ar sabiedrības izpratnes par ieguvumiem no ūdens atkārtotas izmantošanas un šo ieguvumu priekšrocībām veicināšanu, kā arī ūdens atkārtotas izmantošanas pasākumu integrēšanu politikas plānošanas instrumentos.

Projekta laikā arī identificētas labās prakses ūdens atkārtotā izmantošanā dažādos Eiropas reģionos, par kurām iespējams lasīt projekta mājaslapā:

https://www.interregeurope.eu/aquares/good-practices/

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības Reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājas lapā www.interregeurope.eu/aquares

*Ūdens atkārtota izmantošana ir notekūdeņu izmantošana, kas pēc to attīrīšanas atbilst īpašiem ūdens kvalitātes kritērijiem un sasniedz tādu kvalitāti, kāda ir piemērota paredzētajam lietojumam. Attīrīti notekūdeņi ir efektīva alternatīva ūdens trūkuma risinājumam.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES