AQUARES

Notikusi ceturtā AQUARES darba grupas sanāksme

Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros apstiprinātā projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” ((PGI05592) “Water reuse policies advancement for resource efficient European regions”) ietvaros 2020.gada 05.oktobrī Rīgā, veiksmīgi noritējusi ceturtā Latvijas darba grupas sanāksme.

Ceturtās reģionālās ieinteresēto personu sanāksmes tēma bija “Sociāli ekonomiskā nozīme ūdens atkārtotas izmantošanas un ilgtspējīgu ūdens resursu ieviešanas un inovācijas politikas veicināšanas jomā Latvijā”, kas koncentrējas uz ūdens atkārtotas izmantošanas sociālekonomisko ietekmi, apspriežot ūdens dažādo ietekmi atkārtotu izmantošanu sabiedrībā un noteiktās ekonomikas nozarēs, piemēram, lauksaimniecībā.  Sanāksmes laikā tika diskutēts arī par labākejiem risinājumiem un konkrētām darbībām atkārtotas ūdens izmantošanas politikas, tehnoloģiju un inovāciju ieviešanas sekmēšanai Latvijā, veidojot Darba plānu 2021.-2025. gadam.

Sanāksmes noslēgumā eksperti secinājā, ka ņemot vērā, ka ūdens atkārtotas izmantošanas vajadzības un iespējas dažādām jomā, un reģioniem iespējami var atšķirties, nedīkt unificēt Latvijas teritorijai vienu pieeju. Līdz ar to ir nepieciešams veikt padziļinātus pētījumus par iespējām un vajadzībām pēc ūdens resursu atkārtotas un ilgtspējīgas izmantošanas:

– Ūdens resursu izmantošana Latvijā – nozares, specifika, attīrīšana, izmaksas;

– Ūdens atkārtotas izmantošanas potenciāls un vajadzības Latvijas reģionos;

– Ūdens resursu segmentācija, ekonomiskais pamatojums un tehniskās iespējas.

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES