AQUARES

Aktualitātes starpreģionu projektā AQUARES

Dzeramā ūdens trūkums ir problēma visā pasaulē. Šis trūkums ir viena no pašreizējo klimata pārmaiņu izpausmēm. Labās ziņas un fakts ir tas, ka mēs zinām par šo tendenci. Lai stiprinātu efektīvu ūdens resursu pārvaldību ar ūdens atkārtotu izmantošanu, tika izveidots projekts AQUARES.

Dzeramā ūdens trūkums ir pamanāma tendence, lai gan dažos reģionos tas ir jūtams vairāk, bet citos – mazāk. Šī situācija kļūst arvien nopietnāka, un tādēļ deviņas ES valstis AQUARES projekta ietvaros pievienojās Eiropas programmai Interreg Europe. Interreg Europe ir starpreģionu sadarbības programma, kas piedāvā iespēju reģionālajām un vietējām pārvaldes iestādēm visā Eiropā dalīties praktiskās idejās un pieredzē par sabiedrisko politiku ieviešanu un īstenošanu, uzlabojot stratēģijas savu valstu pilsoņu un kopienu labā. Šajos projektos iesaistītie partneri tādējādi dalās gan ar savu zinātnisko un politisko pieredzi, gan attiecībā uz vērtību ķēdēm.

AQUARES projekta mērķis ir stiprināt efektīvu ūdens apsaimniekošanu un “zaļās izaugsmes” koncepciju, atkārtoti izmantojot notekūdeņus. Mērķis ir uzlabot valsts pārvaldes un reģionālo iestāžu kapacitāti otrreizējās pārstrādes jomā, tostarp arī veicināt novatorisku tehnoloģiju un uzņēmējdarbības modeļu ieviešanu.

AQUARES tika uzsākts 2018. gadā Interreg Europe programmas ietvaros, un to finansē Eiropas Savienība. Projektā ir iesaistītas 10 organizācijas no deviņām Eiropas Savienības valstīm, kur to reģioniem ir unikāla iespēja Eiropas partneru konsorcijā iegūt profesionālu pieredzi un pēc tam ar to dalīties, tādējādi mazinot klimata pārmaiņu ietekmi.

Vispasaules koronavīrusa pandēmijas dēļ partneri bija spiesti atlikt daudzas projekta aktivitātes un sanāksmes – gan starptautiskas, gan vietējas, kuru norise bija plānota šajās dienās un nedēļās. Pašlaik nav iespējams paredzēt situācijas attīstību, taču pat šajos apstākļos mēs vēlētos turpināt informēt par aktivitātēm, kas jau ir īstenotas vai tiek gatavotas, piedaloties visiem partneriem.

Pēdējā aktivitāte šajā semestrī AQUARES projekta ietvaros bija seminārs Oldenburgā Vācijā, kur partneri piedalījās ne vien klātienē, bet, ievērojot koronavīrusa situāciju, arī tiešsaistē. Turpat Oldenburgā arī tika organizēta AQUARES projekta partneru vadības grupas sanāksme.

Atliktās aktivitātes ir mācību vizīte Čehijā, informācijas dienas par tēmu “Ūdens resursu taupīšana” reģionos, vairums reģionālo ieinteresēto pušu sanāksmju, sabiedriskās apspriešanas un dalība trešo pušu pasākumos. Cienījamie lasītāji, lūdzu, nepārdzīvojiet – šie, kā arī daudzi citi pasākumi tiks īstenoti pēc iespējas ātrāk. Pašreiz mēs turpinām veikt citas aktivitātes, kam nav nepieciešama fiziskā līdzdalība – izstrādājam metodiku, veicam izpēti un komunicējam, izdodot preses relīzes, biļetenus un tiešsaistes rīkus.

Tādēļ, ja jūs interesē šis projekts vai tā tēma kopumā, projekta plānotie un atliktie pasākumi, sazinieties ar mums vai sekojiet jaunumiem, izmantojot Interreg Europe vietni, Facebook, Twitter vai LinkedIn.

 

Informāciju sagatavoja: Lucie Balcarová, RRA PK

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES