AQUARES

Veiksmīgi noritējusi otrā publiskā sanāksme

Projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” ((PGI05592) “Water reuse policies advancement for resource efficient European regions”) ietvaros 2020.gada 06.oktobrī, veiksmīgi noritējusi otrā  publiskā sanāksme par ilgtspējīgiem lietus ūdens risinājumiem Latvijā. 

Otrās publiskās apspriešanas sanāksmes tēma bija “Ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi Latvijā”, ietverot tādas tēmas kā – Ūdens atkārtotas izmantošanas nepieciešamība un Piemērotas ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģijas un prakse dažādās Latvijas nozarēs. Sanāksmes mērķis  bija parādīt plānotos, kā arī jau ieviestos piemērus par lietus ūdens ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atkārtotu izmantošanu dažādās nozarēs, kā  piemēram, pilsētvidē, publiskās un privātās iestādēs. Sanāksme tika organizēta gan ar prezentācijām, gan ekskursijas formātā, kura laikā arī tika  tika apmeklētas vietas, kurās ir ieviestas lietus ūdens ilgtspējīgas apsaimniekošanas sistēmas. Sanāksmes laikā tika prezentēti šādas labās prakses ilgtspējīgiem lietus ūdens risinājumiem Latvijā:

1) Ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi un labiekārtojuma elementi Saieta laukumā, Ogrē, Salaspils 1. vidusskolas teritorijā un Kandavas pilsētas parkā (Daina Ieviņa, Latvijas Lauksaimniecības universitāte);

2) Sporta ielas 2 kvartāla, Rīgā attīstības projekts un ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi (Ilze Rukšāne, SIA “ALPS ainavu darbnīca”);

3) SIA “ALPS ainavu darbnīca” realizēto projektu piemēri ilgtspējīgiem lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumiem (Ilze Rukšāne, SIA “ALPS ainavu darbnīca”);

4) Ilgtspējīgi lietus ūdens risinājumi Skanstes apkaimē Rīgā (Jurijs Kondratenko, SIA “Grupa93”);

5) Tirdzniecības centra SPICE Home autostāvvietas bioievalka (Guntars Maļina, SIA “Aqua-Brambis”);

6) Lietus ūdens atkārtota izmantošana Latvijas autoceļu uzturētāja filiālē, Kandavā (Daina Ieviņa, Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

Katras prezentācijas beigās dalībnieki diskutēja par prezentēto labo praksi, izaicinājumiem ieviešanā, tehniskajiem risinājumiem un piemērotajām tehnoloģijām un labās prakses ieguvumiem. Kopumā sanāksmi apmeklēja 46 dalībnieki, no kuriem vairākums bija studenti, bet pārējie nozares eksperti.

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES