AQUARES

Tirgus izpēte par videomateriālu sagatavošanu un konferences aprīkojumu

Paziņojam, ka biedrības “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā tirgus izpētē Nr.BK/AQ2020/3 par divu videomateriālu sagatavošanu un konferences aprīkojuma nodrošināšanu projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) ietvaros, pēc 2020.gada 15.oktobra tirgus izpētes piedāvājuma izvērtēšanas par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam  SIA „Cunami Web” Reģ.Nr. 40103996361.

_______________________________________________________________________________________________________

Projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) ietvaros tiek veikta tirgus izpēte –

Nr.BK/ AQ2020/3 par divu videomateriālu sagatavošanu un konferences aprīkojuma nodrošināšanu projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) ietvaros.

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2020.gada 14.oktobris

Piedāvājuma iesniegšana sūtot uz epastu: info@baltijaskrasti.lv

 

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES