AQUARES

Starpreģionālais seminārs par publisko un privāto ieguldījumu izmantošanu ūdens atkārtotai izmantošanai

2019.gada 16. līdz 17. maijam, Maltā notika starpreģionu seminārs, kurā piedalījās ieinteresētās personas no vairākām Eiropas dalībvalstīm, lai apspriestu publisko un privāto ieguldījumu izmantošanu ūdens atkārtotai izmantošanai.

Seminārā tika prezentētas vairākas prezentācijas un notika aktīvas diskusijas, lai labāk skaidrotu un izprastu, kā privātie ieguldījumi ūdens atkārtotai izmantošanai var tikt veidoti, tādējādi veicinot labāku publiskā un privātā sektora partnerību (PPP) un to piemērošanu. Projekta partneru prezentācijas un pieredze, īpaši no Maltas partneriem un Vidusjūras reģiona valstu savienības ekspertiem, bija īpaši vērtīgas, jo  tika parādīti dažādi  piemēri, kas saistīti ar publiskā un privātā sektora partnerību.

Otrajā dienā Vācijas, Spānijas un Grieķijas partneri dalījās savā pieredzē PPP nozarē, kā arī vietējā ūdensapgādes uzņēmums, Water Services Corporation, sīki izskaidroja savu pieredzi saistībā ar PPP izmantošanu jaunu ūdens attīrīšanas iekārtu būvniecībā, par praktisku piemēru ņemot Gozo rūpnīcu. Lai praktiski izskaidrotu šo procesu, dalībnieki tika aicināti apmeklēt vienu no WSC attīrīšanas iekārtām.

Sanāksmi, kas bija daļa no AQUARES Interreg Europe projekta, organizēja Enerģētikas un ūdens aģentūra, un tajā piedalījās projekta partneri no Spānijas, Grieķijas, Polijas, Čehijas, Itālijas, Vācijas, Latvijas un Slovēnijas

Prezentācijas pieejamas rakstot uz e-pastu: info@baltijaskrasti.lv

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES