AQUARES

Tiešsaistes seminārs par Latvijas labajiem piemēriem ūdens atkārtotā izmantošanai

Biedrība “Baltijas krasti” 2020.gada 23.oktobrī organizēja pirmo AQUARES tiešsaistes semināru, kurā dalījās pieredzē un prezentēja Latvijas labās prakses ūdens atkārtotā izmantošanas jomā. 

Semināra mērķis bija iepazīstināt ārvalstu ekspertus ar Latvijā ieviestām ūdens atkārtotas izmantošanas praksēm, kā arī nodot pieredzi un zināšanas. Semināra ietvaros tika prezentētas šādas prakses:

1) Virzemes mākslīgā mitrzeme lauksaimniecības noteces  piesārņojuma mazināšanai un ūdens atkārtotai izmantošanai (Linda Griberga, Latvijas Lauksaimniecības universitāte)

2) Lietus ūdens atkārtota izmantošana mašīnu mazgāšanai Latvijas autoceļu uzturētāja filiālē, Kandavā (Daina Ieviņa, Latvijas Lauksaimniecības universitāte)

 

Tiešsaistes seminārā kopā piedalījās 32 dalībnieki no septiņām valstīm.

Semināra ieraktst pieejams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=BrsIGwTmhco&t=2110s

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES