AQUARES

LNT 900 sekundes stāsta par AQUARES projektu

Šī gada novembrī Latvijas iedzīvotājiem bija iespēja uzzināt par projektu AQUARES. LNT raidījumā 900 sekundes bija iespējams skatīt sižetu par ūdens atkārtotas izmantošanas nepieciešamību un priekšrocībām.

Aprakstu un sižetu iespējams skatīt šeit: https://skaties.lv/zinas/latvija/projekts-aqares-ari-latvija-aicina-pieverst-uzmanibu-udens-atkartotai-izmantosanai/

Video pieejams arī šeit: https://tv3play.skaties.lv/900-sekundes-10355458

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES