AQUARES

Tirgus izpēte par darbības plāna izstrādi

Paziņojam, ka biedrības “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā tirgus izpētē Nr.BK/AQ2021/1 par darbības plāna izstrādi projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) ietvaros, pēc 2021.gada 30.aprīli tirgus izpētes piedāvājuma izvērtēšanas par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam  SIA „ECO CONSTANT” Reģ.Nr. 40203168973.

Projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) ietvaros tiek veikta tirgus izpēte Nr.BK/ AQ2021/1 par darbības plāna izstrādi.

Nolikumu iespējams saņemt, sūtot pieprasījumu uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2021.gada 27.aprīlis

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00

Piedāvājuma iesniegšana, sūtot uz epastu: info@baltijaskrasti.lv

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES