AQUARES

Projekts AQUARES apkopo labās prakses piemērus ūdens atkārtotā izmantošanā

Kopš 2018. gada biedrība “Baltijas krasti” Latvijā īsteno projektu AQUARES, kas apkopo dažādas, ar ūdens atkārtotu izmantošanu* saistītas aktivitātes un prakses. Kopumā, AQUARES apkopojis 56 labās prakses piemērus ūdens atkārtotai un ilgtspējīgai izmantošanai lauksaimniecībā, rūpniecībā un pilsētvidē.

AQUARES projekts vērsts uz ilgtspējīgu ūdens atkārtotas izmantošanas stratēģiju identificēšanu, lai novērstu neefektīvus ūdens resursu izmantošanas veidus. Projekta mērķis ir uzlabot reģionālās attīstības politiku, resursu izmantošanas efektivitāti, zaļo izaugsmi un vides pārvaldību ūdens atkārtotas izmantošanas nozarē.

 

Tālāk piedāvājam nelielu ieskatu dažos no labās prakses piemēriem citviet Eiropā:

1) Ūdens atkārtota izmantošana ēkas konstrukcijas līmenī. Lombardijas reģions (Itālija)
Tā kā Lombardijas reģiona vadība ir apņēmusies veicināt atkārtotas ūdens izmantošanu, tad dzīvojamo ēku rajonos tiek ieviesti inovatīvi risinājumi, lai spētu īstenot ūdens taupības pasākumus. Via Sasetti dzīvojamo ēku rajons atjaunots, ievērojot enerģijas taupību attiecībā uz dzeramā ūdens pieprasījumu. Sassetti ēkai ir uzstādīta pelēkā ūdens (ūdens no dušas, izlietnēm) un baltā ūdens (lietus ūdens no notekcaurulēm) sadalīšanas sistēma, kas samazina dzeramā ūdens patēriņu. Izmantojot dažādus filtrēšanas un attīrīšanas līmeņus, ūdens tiek attīrīts līdz tādai pakāpei, kas piemērota turpmākai atkārtotai izmantošanai, piemēram, noskalošanai tualetēs vai dārza laistīšanai. Šī tehnoloģija ļauj panākt dzeramā ūdens patēriņa samazinājumu par 50%. Arī Latvijā šāda veida sistēmas būtu iespējams ieviest jaunajos dzīvojamo māju projektos, tādā veidā ilgtspējīgi izmantojot ūdens resursus un samazinot dzeramā ūdens kopējo patēriņu.

2) Ūdens izmaksu ietaupījums lauksaimniekiem. Mursijas reģions (Spānija)
Atkārtoti izmantotā ūdens ieviešanas līmenis Eiropā ir zems, galvenokārt tāpēc, ka potenciālajiem patērētājiem trūkst ekonomisku stimulu. Mursijas valdība atbrīvo tos lauksaimniekus no ūdens attīrīšanas papildus izmaksām, kuri izmanto ūdeni atkārtoti. Šis atbrīvojums tiek uzskatīts par dotāciju, lai veicinātu ūdens atkārtotu izmantošanu, kas turklāt palīdz samazināt pārmērīgu gruntsūdeņu izmantošanu. Šobrīd Mursijā lauksaimniecības sektors 65% notekūdeņu izmanto atkārtoti. Piemēram, Latvijā reģionos, kuros vasaras sezonā ir ilgāki sausuma periodi, ilgtspējīgs risinājums būtu veidot mitrzemes. Mitrzemes ne tikai veiktu lauksaimniecības ūdens noteces attīrīšanu, bet arī kalpotu kā ūdens rezervuārs lauksaimniekiem sausuma periodos.

3) Sabiedrības informēšana par ūdens atkārtotu izmantošanu. Weser-Ems (Vācija)
Lai veicinātu zināšanas par ūdens atkārtotu izmantošanu sabiedrībā, MULTI-ReUse projekts Vācijā veiksmīgi īstenojis dažādas aktivitātes. Piemēram, organizētas mācību ekskursijas studentiem, lauksaimniekiem, politiķiem un žurnālistiem uz rūpnīcām, kur ūdeni izmanto atkārtoti. Ekskursiju laikā to dalībnieki tika aicināti apmainīties viedokļiem par ūdens atkārtotu izmantošanu, kā arī tiem tika rādīti attīrīta ūdens paraugi un demonstrētas ūdens attīrīšanas iekārtas. Nereti sabiedrībā valda uzskats, ka reiz izmantots ūdens vairs nav lietojams, taču, veicot atbilstošu ūdens attīrīšanu, to var atkārtoti izmantot dažādiem mērķiem. Līdz ar to ir svarīgi rādīt un iepazīstināt sabiedrību gan kā notiek ūdens attīrīšana, gan kā pēc tam to var atkārtoti izmantot, saudzīgi izturoties pret dabas resursiem.

Tā kā veiksmīgu atkārtotas ūdens izmantošanas piemēru ir daudz un visus nav iespējams uzskaitīt, AQUARES projekts piedāvā vides nozares profesionāļiem piedalīties tiešsaistes vizītēs (online site-visits), kuru laikā attālināti ir iespēja iepazīties ar dažādām ūdens atkārtotas izmantošanas labajām praksēm Eiropā.

Interesentus aicinām rakstīt uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv un pieteikties šīm tiešsaistes vizītēm.

 

Ar citiem labās prakses piemēriem iespējams iepazīties AQUARES projekta mājas lapā: à https://www.interregeurope.eu/aquares/good-practices/

 

*Ūdens atkārtota izmantošana ir notekūdeņu izmantošana, kas pēc to attīrīšanas atbilst īpašiem ūdens kvalitātes kritērijiem un sasniedz tādu kvalitāti, kāda ir piemērota paredzētajam lietojumam. Attīrīti notekūdeņi ir efektīva alternatīva ūdens trūkuma risinājumam.

 

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES