AQUARES

Dalība study-visit seminārā Polijā

2019.gada 16.-17.oktobrī norisinājās AQUARES projekta study visit seminārs Polijā, Lodžas reģionā. Seminārā piedalījās visi projekta pārstāvji, kā arī no katras projekta dalībvalsts (Spānija, Malta, Grieķija, Itālija, Čehija, Slovākija, Polija, Latvija, Vācija) piedalījās arī ieinteresētās personas.

Semināra pirmo dienu atklāja projekta galvenais partneris, pēc kura hidroloģijas eksperts no Polijas zinātņu akadēmijas un Eiropas reģionālā ekohidroloģijas centra prezentēja par Lodžas reģiona hidroloģiskajiem apstākļiem. Pēc prezentācijas semināri dalībnieki devā uz ūdens attīrīšanas un sagatavošanas staciju Sieradzē, kurā tika prezentēta ūdens filtrēšanas un attīrīšanas tehnoloģija pielietojot  DynaSand smilšu filtrus. Dienas turpinājumā daļiniekiem bija iespējams apskatīt ūdens attīrīšanas staciju Sieradz Męka un Górka Kłocka. Dienas noslēgums vizīte un ekskursija notika Biliński tekstilrūpnīcā, kurā nodarbojas ar tekstilu krāsošanu, balināšanu un apdruku. Rūpnīcā bija iespējams paskatīt un iepazīt tehnoloģijas un metodes, ko pielieto rūpnieciskos apstākļos, lai izmantotu ūdens resursus atkārtoti.

Semināra otrajā dienā dalībnieki devās uz Lodžas universitātes konferences centru, kurā tika prezentēts ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģiju izmantošanas rekreācijas piemērs Arturówek. Pēc prezentācijas tika organizēta ekskursija, kurā Arturówek ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģiju izmantošanas rekreācijas piemērs tika apskatīts dabā, kurā visiem dalībniekiem bija iespēja redzēt, kā praktiski sistēma strādā. Dienas otrajā pusē tika apskatīts ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģiju izmantošanas rekreācijas piemērs Lodžas Tehniskās universitātes sporta kompleksā. Sporta kompleksā atrodas arī peldbaseins, kura ūdens attīrīšanas procesā, ūdens tiek attīrīts un izmantots atkārtoti. Pēc prezentācijas un ekskursijas sporta kompleksā un pielietoto tehnoloģiju apskates norisinājās semināra noslēguma prezentāciju cikls. Semināra noslēguma prezentācijās tika prezentētas jaunākās tehnoloģijas, kas šobrīd tiek izstrādātas, lai novērtētu un veiktu monitoringu ūdens piesārņojumam. Nākamā prezentācijā rādīja piemēru par Milānas notekūdeņu attīrīšanas sistēmu un attīrītā ūdens atkārtotu izmantošanu lauksaimniecībā.  Seminārs noslēdzās ar gala diskusiju par ūdens atkārtotas izmantošanas pieredzi un tehnoloģijām, kas tika apskatīta semināra laikā.

Study visit kopsavilkums pieejams angļu valodā, rakstot uz e-pastu: info@baltijaskrasti.lv

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES