AQUARES

Tirgus izpēte par semimnāru organizēšanu

Paziņojam, ka biedrības “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā tirgus izpētē Nr.BK/AQ2019/1 par pasākumu organizēšanu Rīgā projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) ietvaros, pēc 2019.gada 25.ferbuāra tirgus izpētes piedāvājuma izvērtēšanas par uzvarētāju ir atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA „Eirokonsultantu nams” Reģ.Nr.40003572185.

________________________________________________________________________________

Projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) ietvaros tiek veikta tirgus izpēte –

Nr.BK/AQ2019/1 par pasākumu organizēšanu Rīgā projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (Nr. PGI05592) ietvaros.

 

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2019.gada 22.februāris

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 10:00

Piedāvājuma iesniegšana sūtot uz e-pastu: info@baltijaskrasti.lv

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES