AQUARES

Veiksmīgi noritējusi pirmā AQUARES info-diena

Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros apstiprinātā projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” ((PGI05592) “Water reuse policies advancement for resource efficient European regions”) ietvaros 2020.gada 06.oktobrī, veiksmīgi noritējusi pirmā info-diena par ilgtspējīgu ūdens resursu izmantošanu.

Info- dienas tēma bija “Ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana”. Informācijas dienas galvenā uzmanība bija vērsta uz informētības palielināšanu kā arī sniegt ieskatu jau realizētos un plānotos projektos par ilgtspējīgiem lietus ūdens risinājumiem. Info-dienas ietvaros tika apskatīti divi jau realizēti projetki – viens Saieta laukums, Ogrē un otrs – Salaspils 1.vidusskolas teritroijā , kuros ir izbūtvēri ilgstpējīgi lietus ūdens risinājumi un labiekārtojuma elementi. Katras prezentācijas beigās dalībnieki diskutēja par prezentēto labo praksi, izaicinājumiem ieviešanā, tehniskajiem risinājumiem un piemērotajām tehnoloģijām un labās prakses ieguvumiem.

Kopumā info-diena noritēja veiksmīgi ar konstruktīvām diskusijām, kurā piedalījās 45 dalībnieki, no kuriem lielākā daļa bija studenti kopā ar nozares ekspertiem. Studenti ļoti novērtēja tikšanās formātu, jo labo piemēru prezentācijas notika projetku realizētajā vietā, līdz ar to bija iespējams praksē redzēt un uzdot ekspertiem saistošos jautājumus.

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES