Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Zinātniskā publikācija par ilgtspējīgu kūdras ieguves teritoriju apsaimniekošanu

2019. gada jūnijs – Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas 12.starptautiskās zinātniskās – praktiskās konferences “Environment. Technology. Resources” zinātnisko rakstu krājumā publicēta LIFE REstore zinātniskā publikācija “Sustainable Management of Peat Extraction Fields”.

Zinātnisko publikāciju iespējams lasīt –ŠEIT.

Publikācijas autori: Dr. oec. Elīna Konstantinova, Dr. oec. Līga Brūniņa, Dr. paed. Aija Peršēvica (LIFE REstore eksperti, biedrība “Baltijas Krasti”).

 

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

Seko projektam:

 http://restore.daba.gov.lv/public/lat/

 https://www.facebook.com/liferestoreLV/

 https://twitter.com/LIFE_REstore