Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Dalība diskusiju forumā par ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu

LIFE+ programmas projekta „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (“LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”, Nr. LIFE13 ENV/LV/000839) ietvaros š.g. 27.oktobrī tika organizēts seminārs un otrais diskusiju forums “Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanai Latvijā”.

Diskusiju forumā piedalījās Biedrības Baltijas karstu projektu vadītājs, iepazīstinot klātesošos ar projekta LIFE REstore projektā gūto pieredzi, sagatavojot ekosistēmu pakalpojumu biofizikālo novērtējumu dabas teritorijai “Laugas purvs” kā arī pārējām projekta izmēģinājuma teritorijām.

Semināra gaitā bija iespējams uzzināt citu projektu pieredzi saistībā ar veiktajiem ekosistēmu pakalpojumu novērtējumiem citās ģeotelpiskās vienībās, tādās kā pļavas, meži, piejūras teritorijas un jūra. Semināra gaitā dalībnieki apmainījās ar iegūto pieredzi un zināšanām, kā arī nonāca pie secinājumu, ka būtu nepieciešams izveidot vienotu Latvijas ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma platformu.

Vairāk par otro diskusiju forumu “Sadarbība un pieredzes apmaiņa ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanai Latvijā” – http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/jaunumi1/2095/