Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Pieredzes apmaiņa Somijā

Lai papildinātu zināšanas un iepazītu ārvalstu kolēģu pieredzi kūdrāju rekultivācijas un siltumnīcefekta gāzu (SEG) datu analizēšanas jomā, šī gada 14.- 18. maijā projekta LIFE REstore pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Biedrības ‘’Baltijas Krasti’’ un LVMI ‘’Silava’’ devās vizītē uz Somiju, kur Eiropas Komisijas LIFE programmas ietvaros tiek ieviesti vairāki projekti, kuru mērķis ir vērsts uz mitrāju ekosistēmu atjaunošanu un SEG emisiju modelēšanas attīstīšanu.

 

Vairāk par pieredzes apmaiņu: http://restore.daba.gov.lv

 

Projekts LIFE REstore (LIFE14 CC/LV/001103) „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana” tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros.