Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Pabeigts iepirkums par “Pasūtītāja prasību un rekultivācijas metu sagatavošana LIFE REstore projekta izmēģinājuma teritorijām”

Projekta LIFE REstore ietvaros ir pabeigts iepirkums “Pasūtītāja prasību un rekultivācijas metu sagatavošana LIFE REstore projekta izmēģinājuma teritorijām”.

Par uzvarētāju ir pasludināts SIA “EnviroEnGen”.

 

Iepirkums tiek īstenots LIFE programmas Klimata pārmaiņu mazināšanas apakšprogrammas projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā –  LIFE REstore” (projekta Nr. LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.