Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Projekta LIFE REstore ietvaros ierīkotas divas izmēģinājuma teritorijas.

Projekta LIFE REstore ietvaros ir plānots ierīkot piecas izmēģinājuma teritorijas – melleņu un dzērveņu audzēšanas laukus, kokaudžu plantāciju, purvu augu reintrodukcija ilgi atstātā kūdras laukā, kā arī paaugstināt dabīgā ūdens līmeni veicot hidroloģiskā līmeņa stabilizēšanu dabīgi augstā purvā.

2017.gada maija un jūnija mēnešos tika ierīkotas divas no plānotajām piecām izmēģinājuma teritorijām. Kaigu purvā ~ 4 ha apjomā tika iestādītas lielogu mellenes un ~ 10 ha platībā tika izveidota kokaudžu plantācija. Abas izmēģinājuma teritorijas atrodas Kaigu purvā, Jelgavas novadā.

Lai izveidotu lielogu melleņu laukus, iepriekš izstrādātais kūdras lauks tika līdzināts un pēc tam kultivēts. Augsnē tika iestrādāts mēslojums un izveidotas vagas, kurās iestādīti lielogu melleņu krūmu stādi. Kopumā tika iestādīti 3 275 stād Nord Blue un 6 502 stādi Reka lielogu mellenes. Lielogu melleņu stādīšana tika veikta ar rokām. Ir sagaidāms, ka visi stādi viena vai divu gadu laikā ieaugsies un trešajā gadā sāks dot jau nelielu ogu ražu. Stādi savu pilnbriedu sasniegs 8 – 10 gadā kopš iestādīšanas.

Kokaudžu plantācija tiek ierīkota ar mērķi audzēt strauji augošus kokus un enerģētisko koksni, nevis atjaunot mežu. Lai ierīkotu kokaudžu plantāciju, kūdras lauks sākotnēji tika frēzēts, kā arī tika atjaunota un padziļināta kūdras rakšanas laikā izveidotā gruntsūdens novadīšanas sistēma. Tā kā tas ir eksperimentāls lauks, tad tas tika mēslots ar pelniem, izkaisot tos ar dažādu intensitāti – 5, 10 un 15 t/ha. Kokaudžu plantācijā ir iestādīti četru dažādu koku sugu stādi – bērzi, papele, melnalksnis un priede. Papildus nelielā teritorijā koki tika arī sēti, nevis stādīti ar stādiem. Tiek plānots kokus audzēt 20 – 25 gadus, pēc kā tie tiks nozāģēti un izmantoti enerģijas ražošanā. Pēc tam teritorijā atkal tiktu iestādīti jauni koki.

Ar šo tiek panākts, ka pēc kūdras izstrādes teritorijā tiek turpināta aktīva saimnieciskā darbība, tiek uzturētas kūdras izstrādes laikā izveidotās darba vietas, nevis teritorija tiek pamesta. Papildus tiek samazināta siltumnīcefektu gāzu emisija.

 

Izmēģinājuma teritorijas ierīkotas LIFE programmas Klimata pārmaiņu mazināšanas apakšprogrammas projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā – LIFE REstore” (projekta Nr. LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.