Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Notikusi ieinteresēto personu identificēšana REstore projekta ieviešanai

Lai veiksmīgi tiku nodrošināta projekta Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore) izvirzīto mērķu sasniegšana, ir izstrādāts dokuments – Ieinteresēto personu identificēšana un to iesaistes stratēģija.

Dokuments ir izstrādās divās daļās, kur pirmajā daļā ir aprakstītas projektā iesaistītās puses, bet otrajā – ieinteresēto pušu iesaistes stratēģija.

Visas iesaistītās puses tiek iedalītas četrās grupās, par pamatu ņemot to ieinteresētību projektā, kā arī iespējās ietekmēt valsts politikas plānošanas dokumentus. Izdalītās grupas:

  1. Projekta realizācijā iesaistītās personas;
  2. Lielākās ietekmes organizācijas (Primary group);
  3. Netiešās ietekmes organizācijas (Secondary group);
  4. Ieinteresētās organizācijas.

Iesaistes stratēģija ir veidota, ievērojot atklātības, vienlīdzības, informācijas pieejamības, divvirzienu komunikācijas, savstarpējās uzticēšanās un proaktīvas līdzdalības principus.

 

Projekts LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros.