Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore pārstāvēts lielākajā klimatam veltītajā konferencē Baltijā

No 2017. gada 30. līdz 31. oktobrim Rīgā norisinājās līdz šim lielākā klimata pārmaiņu jautājumiem veltītā starptautiskā konference “Baltijas ceļš uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību” – pasākuma Rīcības zonā tika pārstāvēts arī projekts LIFE REstore.

LIFE REstore konferences dalībniekus iepazīstināja ar projekta mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem klimata pārmaiņu mazināšanā – LIFE REstore ietvaros atbilstoši Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) vadlīnijām tiks aprobēta siltumnīcefekta gāzu (SEG)emisiju uzskaites metodoloģija kūdrājos un izstrādāti nacionālie SEG emisiju faktori galvenajām emisiju avotu kategorijām apsaimniekotiem mitrājiem. Tāpat LIFE REstore iepazīstināja konferences dalībniekus ar purvu nozīmi oglekļa piesaistē izglītojošā spēlē “From Peatland to Wetland: Re-Establishment of Carbon Storage” un demonstrēja kūdras slāņus, to veidošanos un sfagnu spēju uzsūkt mitrumu – kā zināms, tie spēj piesaistīt un noglabāt siltumnīcefekta gāzes līdzīgi kā mitrumu – tieši tādēļ sfagnu stādījumu ierīkošana izvēlēts kā viens no projekta LIFE REstore piedāvātajiem un izmēģinājumu teritorijā pārbaudītajiem degradētu kūdrāju rekultivācijas scenārijiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkotās starptautiskās konferences “Baltijas ceļš uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību” pirmajā dienā uzmanība tika pievērsta jautājumiem par oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģisko nozīmi, pamatprincipiem un izaicinājumiem tās īstenošanā, kā arī par jau notiekošo pāreju uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku, apskatot trīs Baltijas valstīs nozīmīgākos emisijas radošos sektorus – enerģētiku, transportu un lauksaimniecību. Tāpat tika izcelti īstenotāji un ieguvēji no pārejas uz oglekļa mazietilpīgu attīstību – uzņēmēji, pašvaldības un mājsaimniecības. Savukārt konferences otrajā dienā tika runāts par klimata pārmaiņām un to izraisītajiem riskiem Baltijas reģionā un soļiem, kas tiek sperti, lai pielāgotos klimata pārmaiņām katrā no Baltijas valstīm, kā arī par pielāgošanās iespējām kā pilsētvides plānošanā, tā dabas aizsardzībā un lauksaimniecībā.

“Eiropas Savienībā iekšzemes kopprodukts ir pieaudzis par 50% salīdzinājumā ar 1990. gadu, paralēli siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājušās par 22% – tas var notikt vienlaikus,” uzsvēra Artūrs Runge-Metcgers (Artur Runge-Metzger), Eiropas Komisijas Klimata rīcības direktorāta Klimata stratēģijas, pārvaldības un ārpus emisiju tirdzniecības sistēmas esošo emisiju departamenta direktors.

Klimata pārmaiņu jautājumiem veltītajā konferencē uzstājās pārstāvji no astoņām valstīm, kā arī starptautiskām organizācijām, konferenci apmeklēja apmēram 300 dalībnieki klātienē, bet konferenci tiešraidē varēja vērot Latvijas sabiedrisko mediju portālā lsm.lv un ziņu portālā delfi.lv.

Eiropas Savienības LIFE programmas projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā”(LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju. LIFE REstore projekta mērķis ir izstrādāt ieteikumus atbildīgai degradēto kūdrāju apsaimniekošanai un ilgtspējīgai izmantošanai Latvijā. Projekta kopējais budžets ir 1828 318 EUR, no kuriem 1096 990 EUR – Eiropas Savienības LIFE programmas finansējums, 554 288 EUR – Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējums, un 177 040 EUR – partneru līdzfinansējums. Projekts tiek īstenots Latvijā no 2015.gada 1.septembra līdz 2019.gada 31.augustam.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste Anda Zālmane

Tālrunis: 26539348
E-pasts:
anda.zalmane@daba.gov.lv