Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Noslēdzies iepirkums par kūdras ieguves teritoriju apsekošanu un ģeoloģiskās informācijas iegūšanu

Projekta LIFE REstore ietvaros ir pabeigts iepirkums “Kūdras ieguves teritoriju apsekošana un ģeoloģiskās informācijas iegūšana projekta LIFE REstore ietvaros”.

 

Par uzvarētāju ir pasludināta Personu apvienība “Nodibinājums “Eko forums” – SIA “Intergeo Baltic”” (Reģ.Nr.40008087214, Reģ.Nr.40103884728).

 

Iepirkums tiek īstenots LIFE programmas Klimata pārmaiņu mazināšanas apakšprogrammas projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā – LIFE REstore” (projekta Nr. LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.