Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Lekcija RTU vides zinātnes studentiem

 

Šodien LIFE Restore projekta ietvaros mūsu ekspertes Dr.paed. Aija Peršēvica un Dr.oec. Līga Brūniņa Rīgas Tehniskās universitātes Vides zinātnes 2. kursa studentiem vadīja lekciju par “LIFE REstore degradētu kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējumu un degradētu kūdrāju ilgtspējīgas apsaimniekošanas optimizācijas modeli“.

 

Lekcijas laikā studentiem bija iespēja piedalīties praktiskajā darbā un ar izstrādātā modeļa palīdzību pārbaudīt potenciālos kūdrāju rekultivācijas veidus.

 

Lekcijas prezentācija pieejama ŠEIT

 

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

Seko projektam:

 http://restore.daba.gov.lv/public/lat/

 https://www.facebook.com/liferestoreLV/

 https://twitter.com/LIFE_REstore