Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Noslēdzies iepirkums par dzērveņu stādījumu ierīkošanu Kaudzīšu purvā

Projekta LIFE REstore ietvaros ir pabeigts iepirkums “Dzērveņu stādījumu ierīkošana Kaudzīšu purvā projekta LIFE REstore izmēģinājuma teritorijā”.

Par uzvarētāju ir pasludināts uzņēmums SIA “Kvintets M”.

 

Iepirkums tiek īstenots LIFE programmas Klimata pārmaiņu mazināšanas apakšprogrammas projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā – LIFE REstore” (projekta Nr. LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.