Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Izsludināts iepirkums “Lielogu krūmmelleņu stādījumu ierīkošana projekta LIFE REstore izmēģinājuma teritorijā”

Projekta LIFE REstore ietvaros tiek izsludināts iepirkums – Lielogu krūmmelleņu stādījumu ierīkošana projekta LIFE REstore izmēģinājuma teritorijā

 

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2017. gada 19.maijs

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 9:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003

 

Iepirkums tiek īstenots LIFE programmas Klimata pārmaiņu mazināšanas apakšprogrammas projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā – LIFE REstore” (projekta Nr. LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.