Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme

Dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sanāksme
2017. gada 20. janvārī plkst. 11.00
Limbažu novada Vidrižu pagasta Bīriņu Sabiedriskajā centrā

Dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plāna sanāksmes programma