Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Noslēdzies iepirkums “Lielogu krūmmelleņu stādījumu ierīkošana projekta LIFE REstore izmēģinājuma teritorijā”

Projekta LIFE REstore ietvaros ir pabeigts iepirkums “Lielogu krūmmelleņu stādījumu ierīkošana projekta LIFE REstore izmēģinājuma teritorijā”.

Par uzvarētāju ir pasludināts SIA “Nekādi Džungļi”.

 

Iepirkums tiek īstenots LIFE programmas Klimata pārmaiņu mazināšanas apakšprogrammas projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā – LIFE REstore” (projekta Nr. LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.