Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Noslēgusies sabiedriskās apspriešanas sanāksme dabas liegumam „Laugas purvs”

2017.gada 24.februārī plkst.15:00 Limbažu novada Vidrižu pagasta Bīriņu Sabiedriskajā centrā notika sabiedriskās apspriešanas sanāksme par dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plānu.

Ar sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokolu var iepazīties ŠEIT.

Ar pārskatu par dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un priekšlikumiem un dabas aizsardzības plānā veiktajiem labojumiem var iepazīties ŠEIT.

Plānu izstrādāja nodibinājums „Eko forums” pēc biedrības „Baltijas krasti” pasūtījuma.

 

Plāns tika izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE projekta LIFE14 CC/LV/001103 „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana” ietvaros.